Βάσεις μιας σωστής ενημέρωσης των ανηλίκων γύρω από την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο

Εμπνεύστε εμπιστοσύνη: πρέπει να θεωρηθείτε αξιόπιστο και ικανό πρόσωπο να μιλήσετε γύρω από το θέμα, έχοντας καλή γνώση όλων των απειλών και των δυνατοτήτων του παγκόσμιου ιστού, και έχοντας την ευχέρεια να παραθέσετε τα προβλήματα και να προτείνετε λύσεις.

Αποκτήστε αυτοπεποίθηση: Τα παιδιά πρέπει να είναι βέβαια ότι καταλαβαίνετε τις ανάγκες τους, πρέπει να ενθαρρυνθούν για να μοιραστούν με εσάς τους φόβους τους, τις επιθυμίες τους, τις αμφιβολίες τους, και τις απόψεις τους, και πρέπει να σας ακολουθήσουν ως ηγέτη στην ασφαλή και σωστή χρήση του Διαδικτύου.

Δώστε βάση στην ελκυστικότητα: ένα καλό μήνυμα είναι ελκυστικό και ενδιαφέρον, σχετίζεται με τους στόχους των παιδιών όταν πλοηγούνται στο Διαδίκτυο, και είναι (όσο φυσικά γίνεται) διασκεδαστικό. Δεν πρέπει να είναι απλά ένας κατάλογος συστάσεων. Το μήνυμα πρέπει να είναι απλό, εύκολα κατανοητό και να αποτυπώνεται γρήγορα στη μνήμη, για να το θυμάται το παιδί. Οι συμβουλές και συστάσεις του μηνύματος πρέπει είναι πρακτικές και να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή ζωή

Να είστε διαθέσιμοι: πρέπει να βοηθήσετε τα παιδιά να αισθανθούν άνετα μέσα στο Διαδίκτυο, πρέπει να αναλάβετε κάποιο διακριτό ρόλο (ως πηγή πληροφοριών, υποστήριξης, ενθάρρυνσης), πρέπει να παραμείνετε διαθέσιμοι, και εύκολα προσβάσιμοι για ερωτήσεις.

Μην αντιμετωπίζετε το Διαδίκτυο ως ψηφιακή νταντά! Να θυμάστε πάντα την διαδραστικότητα του Διαδικτύου, που συνεπάγεται την αυτόματη έκθεση του παιδιού σας σε πιθανούς κινδύνους!

Ενθαρρύνετε την άμεση, προσωπική συμμετοχή: εάν αναμιγνύεστε τα παιδιά προσωπικά στις ενέργειές σας, δώστε τους έναν διακριτό ρόλο, και προπάντων δώστε τους την πρέπουσα σημασία. Έτσι θα τα κάνετε να αισθανθούν πιο υπεύθυνα.