Ευρωπαϊκή μελέτη για την επίδραση του μάρκετινγκ μέσω των κοινωνικών δικτύων στη συμπεριφορά των παιδιών

Τα παιδιά περνούν πλέον πάρα πολύ χρόνο online και η τηλεόραση σε μεγάλο βαθμό έχει αντικατασταθεί από το Διαδίκτυο, τόσο ως πηγή πληροφόρησης όσο και ως πηγή διασκέδασης για τους νέους. Επιπλέον, το Διαδίκτυο έχει πάρει τα ηνία και στο χώρο της διαφήμισης στην Ευρώπη, με συνέπεια τα παιδιά πολλές φορές να εκτίθενται σε επικίνδυνες online πρακτικές μάρκετινγκ.

Γι’ αυτόν το λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε μια εκτεταμένη μελέτη ως προς την επίδραση των πρακτικών αυτών στη συμπεριφορά των παιδιών με τα πιο σημαντικά ευρήματα να καταδεικνύουν τα εξής:

– Οι εξειδικευμένες και μη διαφανείς διαδικασίες μάρκετινγκ είναι συνηθισμένη μέθοδος (ενσωματωμένες ή συναφείς διαφημίσεις).
– Οι πρακτικές μάρκετινγκ έχουν σαφή αντίκτυπο στη συμπεριφορά των παιδιών: τόσο υποσυνείδητα όσο και στην αγοραστική τους συμπεριφορά.
– Τα παιδιά δεν προστατεύονται εξ’ ίσου στις χώρες της Ε.Ε. ενάντια στις πρακτικές online μάρκετινγκ, επειδή το μάρκετινγκ ρυθμίζεται με ελαφρώς διαφορετικό τρόπο μεταξύ των χωρών, αλλά κι επειδή οι γονείς εφαρμόζουν διαφορετικά μοντέλα εποπτείας των online δραστηριοτήτων των παιδιών τους.

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή διεύθυνση εδώ