Χρήσιμες συμβουλές αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτύου για ηλικίες έως 3 ετών

Τα παιδιά δείχνουν μόνο μερικό ενδιαφέρον. Οι εικονικοί κόσμοι γίνονται μόνο μερικά αντιληπτοί. Τα παιδιά υιοθετούν την συμπεριφορά των γονιών τους απέναντι στον υπολογιστή. Παίζουν διάφορους ρόλους και αλλάζουν ταυτότητα. Οι περίπλοκοι κόσμοι του Διαδικτύου τα αφήνουν αδιάφορα.

Συμβουλή:  

Ανακαλύψτε τον υπολογιστή μαζί με το παιδί σας για 5 –10 λεπτά κατά περίπτωση. Αφήστε το παιδί σας να συλλέξει πρακτικές εμπειρίες. Το παιχνίδι με το πληκτρολόγιο το διασκεδάζει.