Χρήσιμες συμβουλές αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτύου για ηλικίες 4-6 ετών

Τα παιδιά αρχίζουν να κατανοούν τον κόσμο των παιχνιδιών και της μάθησης. Προγράμματα μάθησης και παιχνιδιού ξυπνάνε όλο και περισσότερο το παιδικό ενδιαφέρον. Ιστοσελίδες με κείμενο και αργές αλλαγές εικόνας διεγείρουν το ενδιαφέρον τους για το Δίκτυο.

Συμβουλή:

Το «Παιχνίδι Υπολογιστής» δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για περισσότερο από 30 λεπτά την ημέρα. Μικρές κοινές εκδρομές στον κόσμο του Διαδικτύου – σε ειδικές παιδικές σελίδες, βοηθάνε το παιδί να καταλάβει το περίπλοκο κόσμο της τεχνολογίας και να τον θεωρήσει ως κάτι καθημερινό.