Έρευνες

Έρευνα για τη σωστή χρήση δημοφιλών υπηρεσιών του Διαδικτύου
Παρενόχληση και ασφάλεια προσωπικών δεδομένων σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (2010)
Πόσες ώρες μπαίνει το παιδί σας στο διαδίκτυο και για ποιο λόγο;