Επικοινωνία

Χρήσιμες Πληροφορίες & Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Αρμόδιες αρχές στις οποίες μπορεί να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι:

A.Δ.Α.Ε.: Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Η ΑΔΑΕ είναι Ανεξάρτητη Αρχή που έχει σκοπό την προστασία του απορρήτου των επιστολών, της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθώς και την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών. www.adae.gr

Ε.Ε.Τ.Τ.: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η ΕΕΤΤ, είναι η Ανεξάρτητη Αρχή η οποία αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή που ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει: (α) την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και (β) την ταχυδρομική αγορά www.eett.gr

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος:

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ερευνά υποθέσεις που έχουν σχέση με το Διαδικτυακό Έγκλημα.

Αθήνα: Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Λ. Αλεξάνδρας 173 – Τ.Κ. 115 22 Αθήνα
τηλ. 11818

Τηλ.: 210-6476464 210-6476000, Fax: 210 6476462

e-mail: ccu@cybercrimeunit.gov.gr ,

www.cyberkid.gr
SafeLine:www.safeline.gr

 

Για την υποβολή μιας καταγγελίας σχετικά με περιεχόμενο που συναντάτε στο Διαδίκτυο και το οποίο θεωρείτε παράνομο, μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 

 

  • Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής καταγγελίας της ιστοσελίδας
  • Στέλνοντας e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση report@safeline.gr
  • Καλώντας τον αριθμό 2811 391615 από τις 9:00 ως τις 16:00 (εργάσιμες μέρες)
  • Στέλνοντας SMS, γράφοντας «safeline», αφήνοντας κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54260.
  • Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή της SafeLine για συσκευές Android.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και του κινητού από τα παιδιά μπορείς να βρεις στο

Ελληνικός κόμβος ασφαλούς διαδικτύου: www.saferinternet.gr

Oμάδα Δράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια: www.dart.gov.gr
Child on line protection – International Telecommunication Union: www.itu.int/cop

Η ευρωπαϊκή «Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων 116 111» είναι μια νέα συμβουλευτική τηλεφωνική γραμμή αποκλειστικά για παιδιά και εφήβους. Μπορεί να τηλεφωνήσει οποιοδήποτε παιδί ή έφηβος νιώθει την ανάγκη βοήθειας, υποστήριξης ή συμβουλής για οτιδήποτε μπορεί να τον απασχολεί ή να τον αναστατώνει.

 

Τηλεφωνική Συμβουλευτική Υπηρεσία

116 111

Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων 116 111